Cyhoeddodd y Loteri Cenedlaethol eu bod am roi £10.5m i adfer Hen Goleg Prifysgol Aberystwyth.

Dyma ran o gynllun £22m, fydd yn troi’r adeilad rhestredig Gradd 1 yn ganolfan dreftadaeth, addysg a menter.

Bydd yr adeilad Gothig yn cael ei ddefnyddio fel canolfan ar gyfer entrepreneuriaid a busnesau newydd, yn ogystal â safle ar gyfer caffi ac ystafelloedd cymunedol.

Dywedodd Simon Thomas AC Plaid Cymru dros y Canolbarth a’r Gorllewin:

“Fel cyn-fyfyriwr ac un sy’n byw yng yng Ngheredigion, rwyf wrth fy modd yn gweld adfywiad Hen Goleg Prifysgol Aberystwyth.

For More Great News Stories Click The Banner

Roedd yr adeilad yn dal i gael ei ddefnyddio ar gyfer darlithoedd pan oeddwn yn fyfyriwr yno yn yr 1980au. Wrth gerdded trwy ddrysau yr Hen Goleg, roedd ymdeimlad cryf o hanes ac roedd tawelwch y llyfrgell yn ei gwneud yn berffaith i astudio ynddi.”

“Cwrddais i ac Elin Jones, AC Ceredigion, ag Is-Ganghellor y Brifysgol, Elizabeth Treasure, yn gynharach yn y mis. Roedd yn gyffrous clywed am weledigaeth Elizabeth Treasure o Brifysgol breswyl, ddwyieithog â’i gwreiddiau yn y dref. Mae adfywiad yr Hen Goleg yn rhan o’r weledigaeth hon.”

Dylai’r gwaith fod wedi ei gwblhau mewn pryd i ddathlu 150 mlwyddiant y Brifysgol, yn 2022.

Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online