MAE ceisiadau’n dal i gael eu derbyn ar gyfer hyd at 25 o brentisiaethau taledig drwy’r rhaglen Camau Nesaf.

Bellach yn ei 11eg blwyddyn, mae prosiect Camau Nesaf yn agored i ddynion a menywod dros 16 oed yn Sir Gaerfyrddin sydd â diddordeb mewn ennill cymwysterau mewn meysydd gwaith sylfaen, gwaith coed, bricio, plastro, gwaith trydan, gwaith plymio, paentio ac addurno. Nid oes angen profiad blaenorol.

Gan weithio mewn partneriaeth â Chyngor Sir Caerfyrddin, Lloyd & Gravell, TRJ, Coleg Sir Gâr, CCTAL a CYFLE, mae’r rhaglen Camau Nesaf yn chwilio am hyd at 25 o bobl i ddod yn weithwyr proffesiynol y dyfodol.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael cyfle i ddysgu trwy brofiad ymarferol.

Mae’r rhaglen eisoes wedi newid bywydau nifer o bobl leol – gan gynnwys pobl sydd wedi mynd ati i sefydlu eu busnesau eu hunain ac i ennill cystadlaethau sgiliau cenedlaethol. Ar ben hynny mae plant ac oedolion sydd ag anableddau difrifol ar eu hennill yn sgil y prosiectau cymunedol y bu’r timau Camau Nesaf yn eu cyflawni.

For More Great News Stories Click The Banner

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn dechrau prentisiaeth/rhaglen hyfforddiant â chyflog am ddwy flynedd o leiaf gyda Lloyd & Gravell Ltd, TRJ Ltd, CYFLE neu Gyngor Sir Caerfyrddin yn dechrau fis Medi 2020.

Mae angen gallu sylfaenol yn y Gymraeg i gyflawni’r swydd hon. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi. I gael rhagor o wybodaeth ac i lawrlwytho ffurflen gais, ewch i
https://recruitment.carmarthenshire.gov.uk/wrlive/pages/vacancy.jsf?search=2
.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw 6 Gorffennaf.

Os hoffech sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Jason Jones – 07880 504117

, ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online