Agor Gweithdai Glanaman i fusnesau

MAE busnesau newydd a busnesau sy’n ehangu yn cael cyfle i dyfu mewn unedau diwydiannol sydd newydd gael eu hadnewyddu yn Nyffryn Aman.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi buddsoddi £1 filiwn mewn adnewyddu Gweithdai Glanaman ynHeol y Tabernacl, sydd bellach yn cael eu rhoi ar y farchnad i’w gosod i fusnesau lleol.

Mae cam cyntaf y gwaith ailddatblygu bron wedi’i gwblhau a bydd yn cynnig 13 uned ddiwydiannol at ddefnydd diwydiannol cyffredinol, storio, dosbarthu neu fusnes.

Mae’r unedau ar gael ar delerau prydlesu hyblyg, ac mae’r rhenti yn amrywio o £235 i £525 y mis.

Roedd y Cyngor am hybu creu swyddi a chynyddu’r cyflenwad a’r galw o ran unedau diwydiannol yn yr ardal.

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Adnoddau: “Mae’r unedau sydd newydd gael eu hadnewyddu yn llenwi’r bwlch o ran y cyflenwad presennol o fannau diwydiannol ac yn rhoi cyfleoedd i fusnesau newydd a busnesau presennol sy’n tyfu.

“Mae hyn yn newyddion gwych i fusnesau newydd a busnesau sy’n tyfu yn ardal Dyffryn Aman, yn ogystal â’u cwsmeriaid.

“Rydym yn ddiolchgar i’n contractwyr, sef Jones Brothers (Henllan) Ltd, am ansawdd eu gwaith.

“Rwyf wedi ymrwymo i adnewyddu ac adfywio’r gweithdai hyn ers imi gael fy ethol yn 2008 felly rwy’n falch iawn bod y gwaith hwn yn cael ei wneud.

“Rydym bellach yn edrych ymlaen at symud ymlaen i’r ail gam sef buddsoddiad pellach o £1 filiwn o’n rhaglen gyfalaf pum mlynedd ar gyfer y 13 uned sydd ar ôl.”

I gael rhagor o wybodaeth neu i drefnu dod i gael golwg ar y gweithdai, cysylltwch â swyddfa eiddo’r Cyngor drwy ffonio 01267 246246 neu drwy anfon e-bost at estates@carmarthenshire.gov.uk.

I weld safleoedd masnachol eraill i’w rhentu a’u prynu, edrychwch ar wefan y Cyngorwww.sirgar.llyw.cymru/cartref/busnes/

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: