MAE tîm gwasanaethau cofrestru Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithio’n galed iawn i gofrestru dros 800 o fabanod a anwyd yn y sir yn ystod y cyfyngiadau symud.

Mae’r tîm hefyd yn cynorthwyo cyplau sy’n bwriadu priodi neu ffurfio partneriaeth sifil neu lle mae eu diwrnod mawr wedi’i ohirio oherwydd cyfyngiadau Covid-19.

Drwy gydol y pandemig, mae’r tîm wedi bod yn cefnogi teuluoedd sydd wedi colli anwyliaid i gofrestru eu marwolaeth, er bod y cofrestriadau hyn wedi cael eu gwneud dros y ffôn a bydd hyn yn parhau hyd nes i’r Swyddfa Gofrestru Gyffredinol gyhoeddi rhagor o ganllawiau.

Mae’r tîm bellach wrthi’n cysylltu â rhieni newydd i’w gwahodd i wneud apwyntiad i gofrestru genedigaeth eu plentyn.

Gall cyplau hefyd wneud apwyntiad bellach i roi hysbysiad o’u bwriad i briodi neu ffurfio partneriaeth sifil, neu i roi hysbysiad newydd am seremoni sydd wedi gorfod cael ei haildrefnu oherwydd y cyfyngiadau symud.

Gellir gwneud cais ar-lein drwy fynd i: www.sirgar.llyw.cymru.

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros y gwasanaethau cofrestru: “Mae ein tîm gwasanaethau cofrestru yn cefnogi teuluoedd yn ystod achlysuron mwyaf bywyd, y rhai hapus a’r rhai trist. Bu’n gyfnod arbennig o anodd i lawer o bobl sydd wedi dioddef profedigaeth, a’r rhai sydd wedi methu â dathlu genedigaeth plant newydd neu briodi neu ffurfio partneriaeth sifil â’r un sy’n annwyl iddynt.

For More Great News Stories Click The Banner

“Rydym mor falch o allu ailgyflwyno’r gwasanaethau hyn ond rydym yn gobeithio y bydd pobl yn deall yr ôl-groniad sylweddol a’r pwysau y mae’r tîm yn ymdrin â nhw ar hyn o bryd.”

Mae’r tîm eisoes wedi dechrau cynnal seremonïau partneriaeth sifil a phriodas statudol bach yn swyddfeydd cofrestru’r Cyngor ac mewn rhai adeiladau crefyddol.

Ni chaniateir cynnal seremonïau mewn safleoedd cymeradwy, fel gwestai, eto.

Bydd y tîm yn cysylltu â’r rhai sydd wedi trefnu seremonïau yn ystod y misoedd nesaf i drafod y trefniadau.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar gael ar wefan y Cyngor www.sirgar.llyw.cymru, neu mae modd gwneud ymholiadau dros y ffôn yn ystod oriau swyddfa ar 01267 228210.

,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online