22nd September 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Ar y llwybr llithrig? Teiars saff?

Peidiwch â rhoi eich hun ar y llwybr llithrig. Dyna neges Uned Diogelwch Ffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin, sy’n targedu diogelwch teiars ar ffyrdd ein sir.

 

Mae’r ymgyrch diogelwch teiars yn cyd-fynd â ‘Mis Cenedlaethol Diogelwch Teiars’. Mae’r neges yn syml – dylai gyrwyr archwilio eu teiars yn aml ac yn enwedig cyn siwrne hir. Dylai gyrwyr gymryd gofal o’u teiars, sicrhau bod y pwysedd aer ynddynt yn gywir a’u newid pan fyddant wedi’u treulio neu wedi’u difrodi.

Rhaid i drwch gwadnau teiars ceir, cerbydau nwyddau ysgafn a threlars ysgafn fod o leiaf 1.6mm ar draws tri chwarter canolog y gwadn o amgylch holl gylchedd y teiar. Yn gyfreithlon, rhaid i drwch gwadnau teiars beiciau modur, cerbydau mawr a cherbydau sy’n cludo teithwyr fod o leiaf 1mm.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Mae gwneud yn siŵr bod eich teiars wedi’u chwyddo i’r gwasgedd gwynt cywir yn hollbwysig i’ch diogelwch ar y ffordd. Mae teiars heb ddigon o aer ynddynt yn effeithio ar eich gallu i drafod cerbyd ac ar afael y cerbyd, ac maent yn llawer mwy tebygol o golli aer yn sydyn, yn enwedig wrth deithio’n gyflym ar draffyrdd.

“Mae deddfwriaeth y Deyrnas Unedig yn mynnu bod gan eich cerbyd y math iawn o deiars ar gyfer y math o gerbyd yr ydych yn ei yrru ac at y diben y mae’n cael ei ddefnyddio.

“Mae’n ofynnol yn gyfreithiol bod gyrwyr yn sicrhau bod gwadnau eu teiars yn ddigon dwfn cyn gyrru ar y ffordd.

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

“Mae sicrhau bod pob teiar mewn cyflwr da yn rhan bwysig o gynnal a chadw car.  Mae cosb lem am yrru â theiars diffygiol; ar hyn o bryd, gallech gael dirwy hyd at £2,500 a thri phwynt cosb fesul teiar diffygiol.”

Os ydych yn ansicr ynghylch dyfnder gwadnau teiars eich car, ffordd hawdd o archwilio’r teiars yw drwy ddefnyddio Tread Buddy. I gael eich Tread Buddy rhad ac am ddim (y gellir ei ddefnyddio hefyd fel darn arian ar gyfer trolïau) anfonwch neges e-bost at DiogelwchFfyrdd@sirgar.gov.uk, anfonwch neges at y tîm ar Facebook @CarmarthenshireRoadSafety neu anfonwch neges uniongyrchol ar Twitter @CarmsRoadSafety. Fel arall, ewch i’r wefan www.tyresafe.org i ddod o hyd i’ch arwerthwr teiars lleol er mwyn iddynt gael golwg ar eich teiars yn rhad am ddim.

For More Great News Stories Click The Banner

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: