27th September 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn gwahodd y cyhoedd i ddigwyddiad ar-lein sy’n darparu diweddariad ar gynlluniau ailddatblygu Rhan 2 gwasanaethau menywod a phlant yn Ysbyty Glangwili.

Mae BIP Hywel Dda yn cynnal sesiwn Holi ac Ateb ar ei sianel Facebook, ddydd Mawrth 2 Mai, 6pm-7:30pm, ynglŷn â chynlluniau ar gyfer yr ysbyty yng Nghaerfyrddin.

Y Prif Weithredwr Steve Moore sy’n cynnal y sesiwn, gyda phresenoldeb staff clinigol, rheoli ac ystadau. Bydd y noson yn cael ei neulltio i drafod a rhannu cynlluniau ar gyfer ailddatblygu wardiau Uned Gofal Arbennig i Fabanod (SCBU), y ward Esgor a theatrau mamolaeth.

Dyma’r rhan ddiweddaraf o ymgysylltu ar y prosiect Rhan Dau, sydd hyd yn hyn wedi cynnwys llawer iawn o fewnbwn gan grwpiau staff, yn ogystal â defnydd o fyrddau graffiti ar wardiau i gael barn cleifion a theuluoedd.

Cynhaliwyd digwyddiadau eraill, yn benodol er mwyn casglu barn ar gynlluniau Rhan 2 Ysbyty Glangwili, gan gynnwys cyfarfodydd gyda grwpiau sydd â diddordeb arbennig megis grwpiau mamau a phlant/babanod ym mhob sir, grwpiau cefnogi profedigaeth a grwpiau nam ar y synhwyrau ac anableddau.

Mae sylwadau ar gynlluniau llety hyd yn hyn ar gael i’w gweld ar y wefan (gweler y linc isod).

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

Dywedodd Steve Moore: “Gobeithio y gallwch ymuno â ni i rannu eich barn, yn enwedig os ydych yn rhywun sydd wedi rhoi genedigaeth yn ddiweddar. Byddwn yn rhannu’r cynlluniau drafft a gyda phawb ac rydym wir eisiau clywed eich barn – A yw’r cynlluniau’n iawn neu a ddylwn ystyried pethau eraill?

Am fwy o wybodaeth, ewch i: http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/862/tudalen/86625

Dilynwch ni ar Facebook:
www.facebook.com\BwrddIechydHywelDda

For More Great News Stories Click The Banner

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: