>MAE’r criwiau gwastraff ac ailgylchu yn gweithio ar Ddydd Llun Gŵyl y Banc (25 Mai), mewn ymateb i bandemig Coronafeirws (COVID-19).

Mae preswylwyr yn cael eu hannog i roi eu gwastraff (gan gynnwys gwastraff gardd) allan ar eu diwrnod casglu arferol.

Atgoffir preswylwyr hefyd i roi eu biniau allan y noson gynt gan y bydd casgliadau yn cael eu gwneud yn gynharach na’r arfer o bosibl .

For More Great News Stories Click The Banner

I gael y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i newyddion.sirgar.llyw.cymru a dilynwch Gyngor Sir Caerfyrddin ar Facebook a Twitter.

,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online