17th May 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

“Cabinet Newydd i Gymru Newydd” Plaid yn datgelu eu cabinet cysgodol newydd

MAE arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, wedi datgelu cabinet cysgodol newydd Plaid Cymru fydd yn arwain y Llywodraeth nesaf yn 2021.

Wrth gyhoeddi ei gabinet newydd, meddai arweinydd Plaid Cymru, Adam Price,

“Rwy’n falch iawn o gael cyhoeddi cabinet cysgodol newydd Plaid Cymru heddiw. Dyma Llywodraeth Cymru dan arweiniad Plaid Cymru yr ydym yn ei gynnig ar gyfer 2021 a fydd yn mynd ymlaen i’n harwain tuag at adeiladu Cymru Newydd.

“Mae’n anrhydedd i arwain cabinet cysgodol unedig a chryf sydd â rhaglen radical a thrawsnewidiol ar gyfer llywodraethu.

“Drwy ddefnyddio talentau a phrofiadau cyfoethog ein holl Aelodau Cynulliad etholedig, rydym yn barod i ddangos yr hyn y gellir ei gyflawni gan blaid sydd yn ymroddedig ac yn barod i lywodraethu gyda dychymyg radical a’r ewyllys gwleidyddol i gyflawni yr hyn sydd angen ei wneud.

“Mae’r haul yn machlud ar y blaid Lafur yng Nghymru. Nawr yw’r amser am egni o’r newydd, syniadau o’r newydd, cyfeiriad o’r newydd a deinameg o’r newydd. Mae Plaid Cymru yn sefyll yn gadarn yn barod i arwain Cymru newydd. Mae’r newid hwnnw yn dechrau nawr.”

Daw’r cyhoeddiad cabinet cysgodol yn dilyn twf anferth yn aelodaeth y Blaid gyda thros 3,000 o aelodau’n ymuno dros y tair wythnos diwethaf.

Mae’r cabinet cysgodol fel a ganlyn:

Adam Price AC: Arweinydd

Rhun ap Iorwerth AC: Economi a Chyllid

Leanne Wood AC: Tai a Cyfiawnder Cymdeithasol

For More Great News Stories Click The Banner

Sian Gwenllian AC: Addysg a’r Iaith Gymraeg

Llyr Gruffydd AC: Amgylchedd a Materion Gwledig

Helen Mary Jones AC: Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Steffan Lewis AC: Materion Allannol

Bethan Sayed AC: Addysg Ol-16, Sgiliau ac Arloesedd

Dr Dai Lloyd AC: Llywodraeth Leol, Gofal a Gwasanaethau Cyhoeddus

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: