BYDD cynnydd o fwy na 25% yn cael ei wneud i gapasiti Ysgol Gynradd Gors-las er mwyn bodloni’r galw am lefydd ysgol ac addysg Gymraeg yn yr ardal.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn mynd i adeiladu ysgol newydd yng nghymuned Gors-las yn lle’r hen adeilad sy’n dyddio’n ôl i’r 1920au y mae’r disgyblion a’r staff yn ei ddefnyddio ar hyn o bryd.

Bellach, yn dilyn penderfyniad a wnaed yn y Cyngor Llawn heddiw (13 Mehefin, 2018), bydd yr adeilad newydd yn darparu ar gyfer 210 o ddisgyblion yn lle 110 fel yn yr ysgol bresennol gan gynnwys 30 lle meithrin ychwanegol.

Yn ogystal, roedd yr ymgynghoriad cyhoeddus statudol ynghylch y cynigion i gynyddu capasiti’r ysgol yn cefnogi hyn.

For More Great News Stories Click The Banner

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg: “Mae’n bleser cael symud hwn yn ei flaen.”

Disgwylir i’r ysgol newydd agor ei drysau ym mis Medi 2019 fel rhan o Raglen Moderneiddio Addysg y Cyngor a Menter Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru.

Eisoes, mae dros £200 miliwn wedi cael ei fuddsoddi mewn ysgolion newydd a gwell ledled Sir Gaerfyrddin ac yn ddiweddar, cyhoeddwyd y bydd £86.7 miliwn ychwanegol ar gael.

, , , , , , ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online