MAE  Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin wedi ailagor rhai o’u cyfleusterau TG ar ôl i Lywodraeth Cymru lacio cyfyngiadau.

Yn ogystal â’r Gwasanaeth Clicio, Casglu a Dosbarthu, gall pobl bellach ddefnyddio gwasanaethau TG drwy drefnu apwyntiad yn Llanelli, Caerfyrddin, Rhydaman a llyfrgelloedd cangen ym Mhorth Tywyn, Llandeilo a Llwynhendy. Mae ‘Makerspace’ Llyfrgell Rhydaman hefyd ar agor ar gyfer argraffu 3D drwy apwyntiad.

Mae’r llyfrgelloedd wedi bod ar gau ers i’r cyfyngiadau symud gael eu cyflwyno ym mis Mawrth oherwydd y pandemig coronafeirws.

Bydd nifer yr ymwelwyr yn cael ei chyfyngu a bydd systemau ar waith i reoli mynedfeydd ac allanfeydd yn ogystal â mannau diheintio dwylo. Bydd saethau ac arwyddion cyfeiriadol yn cael eu harddangos o amgylch yr ardaloedd er mwyn atgoffa pobl i gadw at y canllawiau newydd.

For More Great News Stories Click The Banner

Mae gwasanaeth ymholiadau hefyd wedi’i lansio i helpu cwsmeriaid i ddod o hyd i wybodaeth ac adnoddau (ar-lein ac ar bapur) ar amrywiaeth o bynciau megis hanes lleol ac achyddiaeth. Bydd gwasanaeth Holi Llyfrgellydd ar gael dros y ffôn yng Nghaerfyrddin ar 01267 224828 neu yn Llanelli ar 01554 742134, neu drwy e-bost: ecslibrary@sirgar.gov.uk

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Lyfrgelloedd: “Rydym yn falch o gael ailagor rhai o’n cyfleusterau TG a chroesawu ein cwsmeriaid yn ôl i’n llyfrgelloedd ar ôl bod ar gau am fisoedd. Fodd bynnag, mae’n bwysig bod cwsmeriaid yn cadw at y canllawiau diogelwch newydd gan nad yw’r feirws wedi diflannu. Gofynnwn i ymwelwyr ystyried pobl eraill o’u hamgylch i sicrhau ei fod yn amgylchedd diogel a glân i bawb. Bydd ein gwasanaeth Holi Llyfrgellydd yn ei gwneud yn haws i gwsmeriaid ddod o hyd i wybodaeth benodol yn gyflymach.  Byddem hefyd yn annog cwsmeriaid i barhau i ddefnyddio ein gwasanaeth Clicio, Casglu a Dosbarthu, sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn yn ystod y cyfyngiadau symud.”

Os ydych am drefnu apwyntiad i ddefnyddio’r cyfleusterau TG, ffoniwch lyfrgell Rhydaman 01269 598361, Porth Tywyn 01554 834478, Caerfyrddin 01267 224990, Llandeilo 01558 825323, Llanelli 01554 744288 neu Lwynhendy 01554 778402.

, , ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online