18th January 2022

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Cyhoeddi Tref a Phentrefi Diwylliant 2020

MAE Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cyhoeddi ei Dref a’i Bentrefi Diwylliant ar gyfer 2020.

Mae Porth Tywyn wedi’i gyhoeddi yn Dref Diwylliant Sir Gaerfyrddin ac mae Trelech, Alma, Pen-y-bont a Thalog wedi’u cyhoeddi’n Bentrefi Diwylliant.

Dyma’r drydedd flwyddyn i’r cyngor sir gynnal y cynllun tref a phentref diwylliant, er mwyn tynnu sylw at weithgareddau diwylliannol ar draws gwahanol ardaloedd yn Sir Gaerfyrddin.

Ym Mhorth Tywyn, mae disgwyl i fwy nag 80 o gymdeithasau a sefydliadau diwylliannol y dref ddod ynghyd i gynllunio a chynnal cyfres o ddigwyddiadau y flwyddyn nesaf ar ôl derbyn yr anrhydedd.

Bydd Fforwm Cymunedol Cyngor Tref Porth Tywyn yn hwyluso’r prosiect, ac yn casglu barn preswylwyr, sefydliadau a grwpiau i baratoi rhaglen o ddigwyddiadau ar gyfer 2020 cyn y lansiad swyddogol ym mis Ionawr.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Roeddwn mor falch o weld y brwdfrydedd yn y cyfarfodydd cyhoeddus i dderbyn yr enwebiadau, a pha mor falch oedd y cymunedau i dderbyn yr anrhydedd.

“Mae’r ardaloedd hyn yn enghreifftiau gwych o’r cyfoeth o weithgareddau diwylliannol sydd ar gael yn ein cymunedau yn Sir Gaerfyrddin. Rydym wrth ein bodd ein bod yn gallu dathlu’r gweithgareddau hyn.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Michael Theodoulou, Cadeirydd Ymgysylltu Cymunedol dros Gyngor Tref Porth Tywyn: “Mae’n fraint ac yn anrhydedd i’r Cyngor Tref fod Porth Tywyn wedi ei dewis yn Dref Diwylliant Sir Gaerfyrddin 2020. Byddwn ni, ynghyd â nifer fawr o sefydliadau a’r gymuned, yn sicrhau y bydd yn flwyddyn lwyddiannus. Byddwn yn gweithio’n galed i sicrhau bod hwn yn ddigwyddiad ar gyfer y gymuned ac nid dim ond ar gyfer y Cyngor Tref.”

Yn Nhrelech, Alma, Pen-y-bont a Thalog, mae grŵp cydlynu wedi ei sefydlu ac arno gynrychiolwyr o bob ardal ac o wahanol fudiadau. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad yng Nghanolfan Gymunedol Pen-y-bont.

Dywedodd y Cynghorydd Jean Lewis, o Drelech: “Braint ac anrhydedd o’r mwyaf i Drelech, Pen-y-bont, Talog, ac Alma yw cael eu dewis yn Bentrefi Diwylliant 2020. Mae hyn yn cydnabod ac yn dathlu’r amrywiaeth o weithgareddau sy’n digwydd yn rheolaidd yn y cymunedau gwledig hyn. Mae’r pentrefi hyn eisoes yn cydweithio wrth drefnu digwyddiadau pwysig ac yn edrych ymlaen at y cyfle hwn i weithio’n agosach byth yn 2020.”

Rhydaman oedd y Dref Diwylliant gyntaf, yn 2018, ac yna Hendy-gwyn ar Daf yn 2019.

Llansteffan oedd y Pentref Diwylliant cyntaf ac yna Drefach Felindre.

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: