16th May 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Dathlu Trydedd Seremoni Gwobrau Mudiad Meithrin

BYDD Mudiad Meithrin yn cynnal ei Seremoni Gwobrau blynyddol sy’n cydnabod a dathlu’r gwaith da sy’n cael ei wneud ar lawr gwlad yn ei ddarpariaethau yn y Neuadd Fawr, Campws Prifysgol Aberystwyth ar Ddydd Gwener 19eg o Hydref (5.30yp) gyda’r cyflwynydd tywydd Chris Jones yn arwain.

Mae Mudiad Meithrin wedi derbyn dros 350 o enwebiadau staff a gwirfoddolwyr Cylchoedd Meithrin, Cylchoedd Ti a Fi neu feithrinfeydd dydd am wobr mewn un ar ddeg categori eleni.

Meddai Leanne Marsh, Pennaeth Datblygu Gwasanaethau Mudiad Meithrin:

“Mae’r Seremoni Gwobrau’n rhoi cyfle i Mudiad Meithrin gydnabod a diolch i’n staff a’n gwirfoddolwyr ar lawr gwlad. Cafodd bawb gyfle i enwebu unigolion o Gylch Meithrin; Cylch Ti a Fi neu feithrinfa ddydd am wobr mewn un ar ddeg gwahanol gategori.”

Cyfarfu’r panel gwobrwyo ddiwedd mis Mai a dewiswyd y tri uchaf ym mhob categori (gweler y wybodaeth isod) gan eu gwahodd i gyd i ddod i’r seremoni arbennig hon, sy’n cael ei chynnal am y trydydd tro yn dilyn y llwyddiant ysgubol dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Meddai Dr Gwenllïan Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin:

For More Great News Stories Click The Banner

“Roedden ni’n gobeithio y byddai pobl yn manteisio ar y cyfle i enwebu cylch lleol neu feithrinfa sy’n haeddu cydnabyddiaeth ac rydym wedi gwirioni ein bod wedi derbyn cannoedd o enwebiadau! Mae’n ffordd hyfryd i staff a gwirfoddolwyr gael eu cydnabod trwy gael eu henwebu gan rieni’r plant sy’n eu gofal.”

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: