MAE Hywel Dda yn falch iawn o gyhoeddi bod dau aelod o’n staff nyrsio sef Helen Furneaux, Arweinydd Tîm Ymwelwyr Iechyd a Sian Perry Uwch Brif Nyrs Gofal Ambiwladol Paediatreg, wedi’u derbyn i’r rhaglen fawreddog Ysbrydoli Gwelliant y Sefydliad Astudiaethau Nyrsio (_FoNS_).

Mae Ysbrydoli Gwelliant yn rhaglen newydd gyffrous, a gefnogir gan Ymddiriedolaeth Burdett dros Nyrsio, sy’n anelu at ddatblygu cymuned o Gymrodyr Gwelliant FoNS – arweinwyr clinigol gydag arbenigedd mewn hwyluso gwelliant parhaus a newid diwylliant ar flaen y gad.

Cyflwynir y rhaglen dros 12 mis ac mae’n galluogi Cymrodyr i ddatblygu eu sgiliau fel hwyluswyr, i archwilio a galluogi defnydd o strategaethau effeithiol ar gyfer creu diwylliannau yn y gweithle sy’n canolbwyntio ar y person ac i hyrwyddo / arwain ar arferion gwelliant parhaus o fewn eu
timau. Byddant hefyd yn mireinio eu sgiliau hwyluso a datrys problemau, yn hyrwyddo ymarfer myfyriol a byddant yn rhannu deilliannau eu dysgu ar draws y sefydliad i helpu i ddatblygu arfer gorau.

Wrth sôn am eu cyflawniad, meddai Mandy Rayani, Cyfarwyddwr Nyrsio, Ansawdd a Phrofiad y Claf: “Roedd Helen a Sian yn wynebu cystadleuaeth anodd i’w derbyn ar y rhaglen felly roeddem wrth ein bodd yn clywed eu bod wedi cael lle. Roedd FoNS yn chwilio am ymarferwyr brwdfrydig sy’n arwain timau nyrsio a / neu ofal sydd ar flaen y gad o ran gofal clinigol a chanddynt ddymuniad i greu diwylliannau yn y gweithle sy’n fwy diogel, gofalgar ac effeithiol i gleifion / trigolion a staff, ac mae Helen a Sian yn ateb hyn i’r dim.

For More Great News Stories Click The Banner

“Rydym yn edrych ymlaen iddynt ddod nôl â’r hyn maen nhw wedi’i ddysgu i’r gweithle, ei rannu gyda chydweithwyr ac, yn y pen draw, cyflwyno newidiadau diwylliannol cadarnhaol a phrosesau gwelliant parhaus.

, , , , , ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online