MAE dau aelod o Gyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin wedi bod yn darganfod rhagor am yr hyn y mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn ei wneud i ddiogelu’r amgylchedd.

Gwahoddodd Cai Phillips ac Arwen Skinner y Cynghorydd Hazel Evans, sef yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am yr Amgylchedd, i gyfarfod digidol.

Mae’r Cyngor Ieuenctid yn canolbwyntio ar ei ymgyrch ‘i ddiogelu ein hamgylchedd’ yn ystod rhan o Orffennaf Di-blastig.

Roedd y cyfarfod yn gyfle i’r bobl ifanc ddarganfod beth y mae’r cyngor sir yn ei wneud drwy siarad yn uniongyrchol â’r aelod o’r bwrdd gweithredol sy’n gyfrifol am yr amgylchedd.

Ymysg y pynciau a drafodwyd oedd y defnydd o wastraff plastig, newid yn yr hinsawdd a bioamrywiaeth.

For More Great News Stories Click The Banner

Dywedodd Arwen: “Roeddem wedi cynnal y cyfarfod i fynd i’r afael â phryderon pobl ifanc ynghylch yr amgylchedd a Gorffennaf Di-blastig. Cafodd ein cwestiynau eu hateb ac rydym yn edrych ymlaen at gyfarfod ym mis Medi.”

Ychwanegodd Cai: “Roeddem am gyfarfod â’r Cynghorydd Evans gan ein bod yn credu ei bod yn bwysig bod y Cyngor yn ymwybodol o farn pobl ifanc. Aeth y cyfarfod yn dda iawn, cawsom drafodaeth adeiladol am nifer o bynciau gwahanol. Rydym yn hynod o falch bod y Cynghorydd Evans wedi ein gwahodd i gyfarfod arall ym mis Medi er mwyn parhau i ymgysylltu ynghylch y mater pwysig hwn.”

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans: “Hoffwn ddiolch i Cai ac Arwen am fy ngwahodd i siarad gyda nhw a gofyn rhai cwestiynau heriol i mi. Roedd yn gyfle gwych i glywed eu barn hefyd ac rwy’n edrych ymlaen at gyfarfod â nhw eto ym mis Medi i barhau â’r sgwrs hon.”

, ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online