Dewin a Doti yn lansio pedwar llyfr ac ap newydd sbon

DDYDD Llun, 28 Mai am 2 o’r gloch y prynhawn bydd lansiad cyhoeddi pedwar llyfr ac ap newydd sbon Dewin a Doti ar stondin Mudiad Meithrin ar faes Eisteddfod yr Urdd yng nghwmni awdur y llyfrau, Nia Ceidiog.

Dewin a’i ffrind ffyddlon Doti’r ci yw cymeriadau unigryw Mudiad Meithrin. Maen nhw’n byw yn y Balalŵn fawr yn uchel yn yr awyr, ac maent wrth eu boddau yn gwibio i lawr i chwarae efo plant bach yn y cylchoedd meithrin ar hyd a lled Cymru.

Gyda chyhoeddi’r gyfres newydd yma, nawr mae gan blant bach Cymru gyfle i ddarllen am bedwar antur newydd sy’n ymwneud â Dewin, Doti a’u ffrindiau – sef, Dewin a Doti yn yr Archfarchnad, Dewin a Doti’n Helpu yn y Gêm Fawr, Dewin a Doti’n Helpu yn y Pwll Nofio a Dewin a Doti’n Mynd i’r Parc.

Bydd y pecyn llyfrau a’r ap o ddefnydd ymarferol i Gylchoedd Meithrin, Cylchoedd Ti a Fi, dysgwyr Cynllun Hyfforddiant Cenedlaethol Mudiad Meithrin a rhieni/gofalwyr i gyflwyno’r Gymraeg i blant yn ystod oedran y blynyddoedd cynnar.

Awdur y pedwar llyfr yw Nia Ceidiog, sy’n adnabyddus ym maes y blynyddoedd cynnar gyda’i gwaith yn sgriptio a chynhyrchu rhaglenni plant arloesol gan gynnwys Sam Tân, Dwylo’r Enfys ac Y Diwrnod Mawr.

Cafodd yr ap ei greu gan Ganolfan Peniarth ac mae’n cynnwys trosleisiad o’r pedwar llyfr gan Nia Ceidiog, synau cefndirol a delweddau symudol gan greu elfen ryngweithiol ar gyfer plant bach.

Meddai Nia Ceidiog: “Wel am fraint! Dwi’n ddiolchgar iawn i Mudiad Meithrin am y cyfle i gyfrannu at y gwaith maen nhw’n ei wneud drwy ysgrifennu’r llyfrau bach syml yma. Maen nhw’n adlewyrchu elfennau o fywydau plant bach yng Nghymru yn ei holl amrywiaeth ac yn cyfuno hynny â’r hud a lledrith sydd gan y ddau gymeriad hoffus Dewin a Doti!

Ac ar ben hynny, cefais fy ngwefreiddio i dderbyn y gwahoddiad i ddarllen y llyfrau drwy gyfrwng yr ap – ar gyfer miloedd o blant ar lin Dad, neu Fam, neu Arweinydd Cylch neu wrth gwrs Fam-gu neu Daid! Bydd hwn hefyd yn gyfrwng i ddiddori’r plant ar siwrneiau hir neu mewn sefyllfaoedd oedolion diflas eraill! Wrth ymuno yn yr alwad hud “Balalŵn,” bydd bob plentyn yn dychmygu bod Dewin a Doti ar eu ffordd atyn nhw am eu bod bob amser yn “barod i helpu!”

Bydd y llyfrau ar werth yn Siop Dewin a Doti – siop ar-lein sy’n gwerthu adnoddau Dewin a Doti sy’n unigryw i’r Mudiad –  www.meithrin.cymru/siop

Dywedodd Iola Jones, Pennaeth Tîm Cyfathrebu a Phartneriaethau Mudiad Meithrin:

Rydym yn falch iawn fod rhywun mor dalentog a phrofiadol â Nia Ceidiog wedi cytuno ysgrifennu’r pedwar llyfr newydd sbon yma am anturiaethau Dewin a Doti ac i Ganolfan Peniarth am greu’r ap fydd o fudd mawr i bawb sydd am gyflwyno’r Gymraeg yn y modd mwyaf cyfredol i blant bach Cymru.”

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: