22nd September 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Diweddariad ar ddigwyddiad Llywodraethu Gwybodaeth gan unigolyn

Ym mis Gorffennaf 2016 ysgrifennodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda at nifer o gleifion yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth, wedi i ymchwiliad mewnol ddarganfod bod cyn aelod o staff wedi edrych ar gofnodion ysbyty electronig mewn modd amhriodol.

Diswyddwyd yr unigolyn, a oedd yn nyrs, am dorri cyfrinachedd claf a gweithredu y tu allan i’w god ymddygiad proffesiynol ei hun yn ogystal â pholisïau’r Bwrdd Iechyd ar ddiogelu data a llywodraethu gwybodaeth. Yn ogystal, cyfeiriwyd y sefyllfa gan y Bwrdd Iechyd at y Comisiynydd Gwybodaeth i’w ymchwilio’n annibynnol.

Heddiw death yr achos i ben yn Llysoedd Barn Llanelli. Plediodd yr unigolyn yn euog dan Adran 55 y Ddeddf Diogelu Data 1998 i feddiannu gwybodaeth bersonnol heb ganiatâd y rheolwr data, a chafodd ddirwy am y weithred hon.

Dywedodd y Prif Weithredwr Steve Moore: “Rydym yn fodlon bod y Comisiynydd Gwybodaeth a’r Llys wedi cymryd camau priodol yn erbyn yr unigolyn dan sylw. Nawr bod yr ymchwiliad wedi dod i ben byddwn yn ysgrifennu eto at bob claf a effeithiwyd yn uniongyrchol gan y mater hwn i ymddiheuro ac i gynnig cefnogaeth bellach.

“Mae cyfrinachedd claf o’r pwys mwyaf i ni, ac ers y digwyddiad rydym wedi gosod cyfres o fesurau i gryfhau ein prosesau a gweithdrefnau llywodraethu gwybodaeth. Rydym yn gwybod bod hwn wedi bod yn achos trallodus i’r rhai hynny a effeithiwyd, a’n gobaith yw bod y camau a gymerwyd gennym yn dangos ein hymrwymiad parhaus i sicrhau ein bod yn atal rhywbeth tebyg rhag digwydd byth eto.”

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

 

For More Great News Stories Click The Banner

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: