MAE hyd at 7,000 o welyau ysbyty ychwanegol yn cael eu creu gan GIG Cymru ar gyfer cynnydd mewn achosion o goronafeirws, datgelwyd gan Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething.

Yn Gorllewin Cymru y bwriad yw creu 2060 o welyau.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn cynllunio ar gyfer 660 o welyau ychwanegol drwy ddefnyddio Parc y Scarlets a Bluestone yn Sir Benfro, Canolfan Selwyn Samuel yn Llanelli ac Ysbyty Werndale yng Nghaerfyrddin.

For More Great News Stories Click The Banner

Yn yr un modd mae Bwrdd iechyd Bae Abertawe yn creu mwy na 1,400 o welyau yn Academi Chwaraeon Llandarsi, Stiwdios Bay yn Abertawe a hefyd bydd yn defnyddio Ysbyty Sancta Maria.

, , , ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online