BYDD teuluoedd ar incwm isel yn Sir Gaerfyrddin yn cael cymorth gan y Cyngor i brynu gwisg ysgol uwchradd ar gyfer eu plant.

Bydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn talu £50 tuag at gost gwisg ysgol o dan gynllun newydd sy’n werth £15,000.

Roedd Bwrdd Gweithredol y Cyngor wedi pasio’r cynlluniau ar gyfer y gronfa i gefnogi teuluoedd a hynny yn ei gyfarfod heddiw (dydd Llun, 4 Mehefin 2018).

Daw hyn yn dilyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i orffen ei Grant Gwisg Ysgol.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant: “Rydym yn darparu grant bach i helpu teuluoedd sy’n ei chael hi’n anodd talu am wisg ysgol.”

For More Great News Stories Click The Banner

Bydd y cyllid ar gael i ddisgyblion sydd ar fin mynd i flwyddyn saith ac sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim.

Disgwylir i’r gronfa gefnogi dros 300 o ddisgyblion y flwyddyn.

Bydd rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan y Cyngor www.sirgar.llyw.cymru

Gallwch wylio trafodaeth y Bwrdd Gweithredol a darllen yr adroddiad ymawww.sirgar.llyw.cymru

, , , , , ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online