12th April 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Grantiau Mudiad Meithrin yn cynyddu cyfleoedd i blant bach Cymru

BYDD grantiau a ddyfarnwyd gan Mudiad Meithrin i nifer o Gylchoedd Meithrin ledled Cymru yn cynyddu’r cyfleoedd dysgu a chwarae sydd ar gael i blant bach y genedl.

Bydd y £5,000 a ddyfarnwyd i Gylch Meithrin Aberhonddu, Powys yn creu’r sylfaen i’r Cylch ddatblygu Ysgol Goedwig fydd yn cynnwys Yurt 8 metr o hyd fel ystafell ddosbarth allanol a lle i dyfu llysiau.

Dywedodd Sara Morgan, un o ymddiriedolwyr Cylch Meithrin Aberhonddu mai’r bwriad yw creu’r ysgol goedwig ar y cyd gyda’r cynllun cymunedol, Dail Bach erbyn yr haf 2019.

Ychwanegodd: “Rydym ar ben ein digon fod Mudiad Meithrin wedi cefnogi’r cynllun hwn fydd yn ein galluogi i chwilio am fwy o gyllid fel bod y cynllun cyfan yn dod i’r fei.”

Bydd un dyfarniad o £2,000 yn galluogi Cylch Meithrin Y Felinheli, Gwynedd i greu Ardal Cegin Fwd fydd yn sicrhau bod plant yn gallu chwarae allan ym mhob tywydd ac mor hir ag maen nhw’n dymuno.

Yn ôl Meleri Jones, un o ymddiriedolwyr Cylch Meithrin Y Felinheli, bydd yr ardal cegin fwd hefyd yn cynnwys siop hefo gorddrws, caffi, pwll tywod wedi suddo i’r ddaear a waliau tryloyw i’r plant gael peintio.

Ychwanegodd: “Bydd y grant yn ein galluogi i roi adnodd gwych i’r plant gael chwarae yn yr awyr agored, beth bynnag y tywydd am ei fod yn rhoi cysgod o’r haul y gwynt a’r glaw.”

For More Great News Stories Click The Banner

Bydd Cylch Meithrin Terrig ger Y Wyddgrug, Sir y Fflint yn defnyddio’r dyfarniad arall o £2000 i osod canopi ôl-dynadwy yn yr ardal chwarae.

Dywedodd Glenys Jones, arweinydd Cylch Meithrin Terrig: “Bydd y canopi’n gwneud gwahaniaeth mawr i’r Cylch Meithrin a’r Cylch Ti a Fi oherwydd y bydd yn galluogi ni i ddatblygu ein darpariaeth chwarae tu allan.”

Cyflwynwyd y Grantiau Mawr hyn i’r Cylchoedd yn ystod Seremoni Gwobrau Mudiad Meithrin ym mis Hydref lle dyfarnwyd grantiau o £1,000 i’r  Cylchoedd Meithrin canlynol yn ogystal:

Cerrigydrudion (Conwy), Coedpoeth (Wrecsam), Corris (Gwynedd), Crymych (Sir Benfro), Cwrt Henri (Sir Gâr), Dolgarrog (Conwy), Llanfarian (Ceredigion), Llanwnda (Sir Benfro), Pencoed (Pen-y-bont ar Ogwr), Porthcawl (Pen-y-bont ar Ogwr), Yr Wyddgrug (Sir Y Fflint). Yn ogystal dyfarnwyd  Grant o £1,555 i Gylch Meithrin Brynglas (Casnewydd)

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: