19th April 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Gwaredu Johne’s o’ch buches

03/10/18 – Marchnad Da Byw Rhuthun/Ruthin Livestock Market

09/10/18 – Elephant and Castle, Drenewydd/Newtown

10/10/18 – The Halfway Inn, Nantgaredig

Ymunwch a Cyswllt Ffermio a John Hughes o Milfeddygon Hafren a fydd yn trafod yr afiechyd Johne’s mewn gwartheg, y pwyntiau a fydd yn cael eu trafod;

·         Symptomau

·         Sut i’w atal

·         Profion

·         Effiath y afiechyd ar eich buches

Mi fydd cyfle i gael sgwrs gyda’ch Swyddog Datblygu Lleol a bydd bwyd bys a bawd ar gael yn ystod y noson.

Mae archebu lle yn hanfodol. Cysylltwch a Gwion Parry ar 01248 660 373 neu argwion.parry@menterabusnes.co.uk.

For More Great News Stories Click The Banner

Join Farming Connect and John Hughes from the Hafren Veterinary Group who will be discussing Johne’s disease in cattle, points covered will be;

·         Symptoms

·         Prevention

·         Testing

·         Effect of the disease on your herd

There will be a chance for you to catch up with your local Farming Connect Development Officer, and there will be a buffet available during the evening.

To book your place, contact Gwion Parry on 01248 660 373 or on gwion.parry@menterabusnes.co.uk.

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: