MAE gweithdy ffotograffiaeth ar-lein am ddim yn cael ei gynnig i ffotograffwyr ifanc brwdfrydig.

Mae hyd at 16 o leoedd ar gael i bobl rhwng 16 a 25 oed ac mae’r gweithdy yn rhan o brosiect Cynllun Lle Arbennig Llanelli.

Diben y gweithdy yw ennyn diddordeb grŵp o ffotograffwyr talentog ac angerddol i gyfleu naws Llanelli drwy lens person ifanc.

Mae’r gweithdy yn rhad ac am ddim a bydd angen i’r cyfranogwyr gael mynediad at eu cyfleusterau galwadau fideo a chamera eu hunain.

Bydd y gweithdy, a gaiff ei gyflwyno drwy alwad fideo rhwng mis Mehefin a mis Awst 2020, yn nodi Llanelli wledig a thref Llanelli er mwyn crybwyll hanfod yr ardal.

For More Great News Stories Click The Banner

Bydd y sesiynau gweithdy yn edrych ar ddulliau ffotograffiaeth ar gyfer marchnata a brandio lle drwy brofiad ymarferol a thiwtora ac arweiniad arbenigol.

I gofrestru eich diddordeb, anfonwch e-bost at Emma Laszlo ELaszlo@carmatrthenshire.gov.uk gan nodi unrhyw gymwysterau ffotograffiaeth, profiad a pham y mae gennych ddiddordeb yn y gweithdy hwn (hyd at 500 o eiriau)

Y dyddiau cau yw dydd Gwener, 19 Mehefin am 5pm.

Ariennir y Cynllun Lle Arbennig drwy Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.

, , , , ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online