27th September 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Herio’r Llywodraeth Lafur yng Nghymru dros ffioedd dysgu

Challenging Labour: Simon Thomas AM/AC

Heriodd Plaid Cymru’r Llywodraeth Lafur i gynnal pleidlais ar gynyddu ffioedd dysgu yng Nghymru.

Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg Kirsty Williams, yr unig AC Democratiaid Rhyddfrydol yn y Cynulliad Cenedlaethol a’r Llywodraeth Lafur, wrth siambr y Senedd ym Mis Gorffennaf ei bod yn bwriadu codi’r ffioedd dysgu yng Nghymru.

Cododd AC y Canolbarth a’r Gorllewin, Simon Thomas y mater yn siambr y Senedd yr wythnos hon a galwodd ar y weinyddiaeth Llafur i gyflwyno dadl a gorfodi Aelodau Cynulliad y Blaid Lafur  i bleidleisio ar godi ffioedd dysgu.

Dywedodd AC Plaid Cymru, Simon Thomas:

“Ar yr 11eg o Orffennaf, gwnaeth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ddatganiad yn siambr y Senedd yn dweud ei bod yn bwriadu codi’r ffioedd dysgu yng Nghymru ac roedd hynny’n arwydd ei bod wedi perswadio’r Cabinet Llafur, wrth gwrs, i fabwysiadu polisi y Democratiaid Rhyddfrydol ar ffioedd dysgu.

“Pryd fydd Aelodau Cynulliad yn trafod a phleidleisio ar yr offerynnau statudol sydd am godi’r ffioedd dysgu yng Nghymru? Rwy’n edrych ymlaen i weld y Llywodraeth Lafur yng Nghymru yn dragŵnio eu haelodau meinciau cefn i bleidleisio o blaid codi’r ffioedd dysgu yma pan fe wrthodwyd hynny  gyda chefnogaeth y DUP yn Nhŷ’r Cyffredin yn gynharach y mis hwn. Gadewch i ni weld os fedrwn ni adlewyrchu’r fuddugoliaeth honno yng Nghymru. A fydd gan Llafur y dewrder i ddod ag offerynnau statudol i’r Siambr hon fel ein bod ni gyd yn medru pleidleisio arno?”

“Mae’r cynnig o godi’r ffioedd dysgu yng Nghymru wedi ei gyflwyno gan aelod o’r Democratiaid Rhyddfrydol yn y Llywodraeth Lafur a dylai dichell y blaid hon o ran codi ffioedd dysgu fod yn destun cywilydd i’r Blaid Lafur ac nid rheswm i ddilyn ôl eu traed a chynyddu dyledion ffioedd.”

Ychwanegodd y Gweinidog Cysgodol ar Addysg Llŷr Gruffydd:

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

“Cymru yw’r unig le ble mae Llafur mewn grym, ond rydyn ni’n dal i ddisgwyl pleidlais ar ddyfodol ffioedd dysgu yma. Dywed ASau Llafur o Gymru yn y Tŷ Cyffredin eu bod yn erbyn unrhyw gynnydd ond dydyn nhw methu â dylanwadu eu penderfyniad.

“Onid ydy hi’n amser i roi’r un cyfle yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru?

“Brwydrodd Llafur ymgyrch etholiadol ym mis Mehefin ar yr addewid o sgrapio ffioedd dysgu, ond eto, mae’r Llywodraeth Lafur yng Nghymru yn codi’r ffioedd. Hyd nes bod Llafur yn gwneud yn y llywodraeth yng Nghaerdydd fel y mae’n nhw’n dweud yn yr wrthblaid yn San Steffan, pam y dylen ni ymddiried ynddyn nhw?

“Mae Plaid Cymru am weld addysg brifysgol yn fforddiadwy i bawb. Wnawn ni ddim gadael i Lafur dynnu addysg o afael pobl ifanc Cymru.”

For More Great News Stories Click The Banner

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: