Llanc yn cynrychioli Sir Gâr ar lawr Tŷ’r Cyffredin

Carmarthenshire Youth Conference, County Hall, Carmarthen

BYDD llanc o Rydaman yn cynrychioli Sir Gaerfyrddin yn Nhŷ’r Cyffredin yn hwyrach eleni.

Mae Thomas Vaughan-Jones, 14 oed, wedi’i ethol gan aelodau Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin i gynrychioli’r sir yn Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig 2018.

Bydd yn ymuno â thros 300 o aelodau a fydd yn cymryd rhan yng nghynulliad blynyddol a chenedlaethol y Senedd yn Nhŷ’r Cyffredin, San Steffan ym mis Tachwedd.

Bydd Thomas, sy’n ddisgybl yn Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, yn dal y swydd nodedig ar Senedd Ieuenctid y DU am 18 mis.

Dros y Pasg cafodd Tom gyfle i fynd i Swindon i gymryd yn Rhaglen Datblygu Arweinwyr Youth Voice gyda’r nod o’i helpu i ddatblygu sgiliau ar gyfer bod yn gynrychiolydd newydd Sir Gaerfyrddin ar Senedd Ieuenctid y DU.

Dywedodd Thomas: “Rwyf yn hapus iawn fy mod wedi cael fy ethol yn aelod Sir Gaerfyrddin ar Senedd Ieuenctid y DU 2018 ac rwyf am barhau i wrando ar syniadau a sylwadau pobl ifanc, gan sicrhau fy mod yn cynrychioli Sir Gaerfyrddin ar lwyfan genedlaethol ac ar lwyfan y Deyrnas Unedig. Hoffwn ddiolch i’r Cyngor Ieuenctid am roi’r cyfle hwn i mi. Nid wyf wedi gwneud unrhyw beth fel hyn o’r blaen felly rwy’ wir yn edrych ymlaen at y flwyddyn sydd i ddod.”

Bydd Thomas yn arwain pleidlais Make Your Mark yr haf hwn ac yn annog pobl ifanc eraill yn y sir i gymryd rhan a dweud eu dweud. Make your Mark yw’r ymgynghoriad mwyaf ymhlith pobl ifanc yn y Deyrnas Unedig ac roedd 954,766 o bobl ifanc wedi cymryd rhan y llynedd.

Roedd Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin wedi annog 4,635 o bobl ifanc 11-18 oed o bob cwr o Sir Gaerfyrddin i gymryd rhan yn y bleidlais y  llynedd. Nod Thomas yw ceisio curo cyfanswm y llynedd drwy annog pobl ifanc y sir i bleidleisio ar y materion sy’n bwysig iddynt.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaeth Plant: “Dymunaf y gorau i Thomas wrth iddo ymgymryd â’r rôl o fod yn aelod o Senedd Ieuenctid y DU am y 18 mis nesaf, yn enwedig wrth iddo gymryd rhan yn y ddadl genedlaethol yn Nhŷ’r Cyffredin yn San Steffan ym mis Tachwedd.”

I gael rhagor o wybodaeth am Gyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin ewch i www.youthsirgar.gov.uk

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: