28th July 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

MAE Mudiad Meithrin yn lansio ymgyrch sy’n chwilio am staff llawn a rhan amser gyda chymhwyster gofal plant i weithio mewn Cylchoedd Meithrin.

Bydd yr ymgyrch recriwtio’n cynnwys darlledu hysbysebion teledu, creu baneri a phosteri hyrwyddo a rhannu gwybodaeth ar y cyfryngau cymdeithasol.

Darlledir yr hysbyseb 20 eiliad ar S4C ac ‘ITV On Demand’ rhwng 1 Rhagfyr a 14 Ionawr. Bydd yr hysbyseb yn ymddangos ar wefannau’r Western Mail a Daily Post dros yr un cyfnod, a bydd hysbyseb bron i 100 tro’r dydd ar Sgrin Allanol Digidol Capitol yng Nghaerdydd tan 6 Ionawr hefyd.

Yn ogystal mae poster recriwtio cyffredinol wedi cael ei anfon i dros 1,700 o sefydliadau sy’n cynnwys ysgolion cynradd, colegau addysg bellach, mentrau iaith, a holl ddarpariaethau a phartneriaid Mudiad Meithrin.

Mae bron i 2,000 o staff yn gweithio mewn Cylchoedd Meithrin ar draws Cymru. Eleni yn unig apwyntiwyd dros 250 o Arweinyddion a Chynorthwy-wyr yn y Cylchoedd Meithrin hynny.

Meddai Dr Gwenllïan Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin:

“Un o amcanion Mudiad Meithrin yw cefnogi Cylchoedd Meithrin gyda’r gwaith o benodi a chadw staff cymwys sy’n gallu darparu gofal plant o ansawdd yn Gymraeg. Bydd ein hymgyrch recriwtio staff ar ran Cylchoedd Meithrin i’w gweld ar S4C, ITV On Demand ac ar-lein dros y Nadolig a gobeithiwn y bydd yn ysbrydoli cynulleidfa newydd i ystyried gyrfa yn y Blynyddoedd Cynnar mewn Cylch Meithrin.”

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

Daw’r ymgyrch fel rhan o ymateb Mudiad Meithrin i strategaeth iaith Llywodraeth Cymru, Cymraeg 2050: Miliwn o Siaradwyr, sy’n cydnabod pwysigrwydd a dylanwad y Blynyddoedd Cynnar i greu siaradwyr Cymraeg, ac sy’n cyd-fynd â’r weledigaeth o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Mae’r strategaeth iaith yn nodi y bydd yn cefnogi’r gwaith o “ehangu darpariaeth cyfrwng Cymraeg y blynyddoedd cynnar i 40 yn fwy o grwpiau meithrin erbyn 2021 er mwyn hwyluso dilyniant i addysg cyfrwng Cymraeg, a hynny er mwyn cyrraedd 150 yn
fwy o grwpiau meithrin dros y degawd nesaf.” Y nod cychwynnol yw agor 12 Cylch Meithrin newydd erbyn diwedd Mawrth 2019.

poster recriwtio terfynol

For More Great News Stories Click The Banner
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: