27th September 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Mae prosiect trawsnewid iechyd meddwl yn gipio gwobr genedlaethol

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn dathlu heddiw (dydd Gwener 22 Medi 2017) ar ôl ennill un o Wobrau GIG Cymru, sy’n dathlu eu dengmlwyddiant eleni.

Daeth y prosiect “Gweithio Law yn Llaw i Drawsnewid Iechyd Meddwl” i’r brig yn y categori Dinasyddion Wrth Wraidd Ailgynllunio a Darparu Gwasanaethau a noddwyd gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, Vaughan Gething, a fynychodd y seremoni, “Mae Gwobrau GIG Cymru yn llwyfan cenedlaethol i arddangos  rhagoriaeth a dathlu arferion gorau o ran gwella gofal cleifion ledled Cymru. Mae’n gyfle gwych i ddysgu oddi wrth ein gilydd a chydnabod arloesedd ysbrydoledig staff y GIG.

“Dylai pawb yn y rownd derfynol ymfalchïo yn y ffaith eu bod wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobr. Mae’n galonogol gweld cymaint o angerdd ac ymroddiad i wella gwasanaethau a ddarperir ledled Cymru”.

Mae Gwobrau GIG Cymru yn cael eu trefnu gan 1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella, y gwasanaeth gwella cenedlaethol sy’n cael ei ddarparu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Lansiwyd y Gwobrau yn 2008 i ddathlu 60 mlynedd ers sefydlu’r GIG ac i gydnabod a hyrwyddo arferion gorau ledled Cymru.

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

Cafwyd ceisiadau gan amrywiaeth sefydliadau, a oedd yn dangos gwaith arloesol ac amrywiol o safon uchel sy’n trawsnewid gofal cleifion ledled Cymru.

I ddarllen mwy am bob un o’r enillwyr ewch i www.nhswalesawards.wales.nhs.uk/hafan

For More Great News Stories Click The Banner

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: