Mwy na 1,000 o ddisgyblion yn derbyn hyfforddiant hollbwysig ynghylch diogelwch ffyrdd

YN ystod y flwyddyn ddiwethaf, dangoswyd i ddisgyblion sut mae adnabod llefydd diogel i groesi’r ffordd a gwella eu sgiliau er mwyn bod yn fwy diogel wrth gerdded, a hynny’n rhan o sesiwn hyfforddiant 12 wythnos.

Uned diogelwch ffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin sy’n darparu cynllun hyfforddiant Kerbcraft, ac mae’n cael ei gyllido gan Lywodraeth Cymru.

Nod y cynllun yw addysgu plant ynghylch pwysigrwydd diogelwch ochr y ffordd a chynyddu ymwybyddiaeth o ddiogelwch wrth groesi’r ffordd.

Mae pob plentyn sy’n cwblhau’r hyfforddiant yn cael tystysgrif gan Gari Gofal, masgot diogelwch ffyrdd y Cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr aelod o’r bwrdd gweithredol dros yr amgylchedd: Mae cynllun hyfforddiant Kerbcraft yn hynod bwysig gan ei fod yn dysgu pwysigrwydd diogelwch ffyrdd yn gynnar i blant, ac yn y pen draw, mae’n achub bywydau.”

I gael rhagor o wybodaeth am raglen hyfforddiant Kerbcraft i blant sy’n cerdded, cysylltwch ag un o’r Cydgysylltwyr Hyfforddiant i Gerddwyr, Karen John – 01267 228291 neu Alex McDowall – 01267 228289.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am fentrau diogelwch ffyrdd drwy fynd i’r wefan:www.sirgar.llyw.cymru

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: