22nd September 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Peiriannau Parcio – newidiadau o ran darnau £1

O 1 Hydref, ni fydd peiriannau talu ac arddangos ym meysydd parcio Cyngor Sir Caerfyrddin yn derbyn yr hen ddarnau £1.

Mae arwyddion yn cael eu gosod ar yr holl beiriannau i roi gwybod i ymwelwyr ynghylch y newid, wrth i’r hen ddarn £1 ddod i ben.

Cyflwynodd y Mint Brenhinol y darnau 12 ochr newydd ym mis Mawrth ond mae peiriannau talu ac arddangos y Cyngor wedi parhau i dderbyn yr hen ddarnau crwn ers hynny.

Bydd y Cyngor yn diweddaru’r bocsys arian yn y peiriannau o ddechrau mis Hydref ymlaen.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Drafnidiaeth: “Rydym wedi caniatáu ychydig o fisoedd o ewyllys da tra oedd yr hen ddarnau £1 yn dal i gylchredeg ond bellach mae’n rhaid i ni ddiweddaru’n peiriannau i dderbyn y darnau punt newydd yn unig. Rydym eisoes wedi gosod arwyddion i roi gwybod i yrwyr felly gobeithio na fydd y newid yn achosi gormod o anghyfleustra ym mis Hydref.”

Mae’r incwm o feysydd parcio talu ac arddangos y Cyngor yn cefnogi cynlluniau parcio a thrafnidiaeth ledled y sir.

Fodd bynnag, mae’r Cyngor yn darparu dros 15,000 o lefydd am ddim bob blwyddyn fel rhan o’r ymdrechion i gefnogi masnach yng nghanol y trefi

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

Gall siambrau masnach canol tref a thimau gwella busnes ledled prif drefi’r sir wneud cais am i’r Cyngor gael gwared ar y ffioedd parcio hyd at bum gwaith y flwyddyn a hynny fel rhan o’u hymgyrchoedd a’u digwyddiadau.

Yn ogystal, cynigir parcio am ddim ym maes parcio Coleshill, Llanelli sy’n agos at ganol y dref, bob penwythnos.

Ewch i www.sirgar.llyw.cymru i ddod o hyd i feysydd parcio Cyngor Sir Caerfyrddin ac i gael gwybodaeth ynghylch prisiau parcio.

For More Great News Stories Click The Banner

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: