21st September 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

DWP Building

Rhaid i San Steffan ail-feddwl am gau swyddfeydd yr Adran Gwaith a Phensiynau– Plaid Cymru

Meddyliwch eto am gau swyddfa’r Adran Gwaith a Phensiynau yn Llanelli – dyna oedd y neges mae AC y Canolbarth a’r Gorllewin Simon Thomas wedi’i anfon at y Llywodraeth Geidwadol yn Llundain.

Mewn datganiad ysgrifenedig ar 26 Ionawr eleni, gosododd y Gweinidog Cyflogaeth Damian Hinds allan gynigion am ddyfodol holl stad yr Adran Gwaith a Phensiynau, gan gynnwys cau’r swyddfa yn Llanelli fyddai’n golygu colli 146 o swyddi o’r dref.

Daeth yr alwad gan Blaid Cymru ar i Lywodraeth San Steffan ail-feddwl am eu cynigion cyn cyfarfod briffio yfory ( 4 Gorffennaf 2017 yn Nhŷ Hywel)  i Aelodau Cynulliad gan Ysgrifennydd Cyffredinol undeb llafur y PCS, Mark Serwotka, ynghyd â chynrychiolwyr o’r mannau gwaith fyddai’n dioddef yr effaith.

Mae Simon Thomas wedi ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Gwaith a Phensiynau newydd David Gauke yn gofyn i Lywodraeth San Steffan roi’r gorau i gynlluniau i gau Swyddfa Cyflwyno Budd-daliadau Llanelli.

Meddai AC y Canolbarth a’r Gorllewin dros Blaid Cymru Simon Thomas:

“Rwy’n galw ar yr Ysgrifennydd Gwaith a Phensiynau newydd David Gauke i ail-asesu’r cynigion i gau’r swyddfa yn Llanelli ac i adolygu’r penderfyniad i symud swyddfeydd a chyd-leoli yn y Drenewydd, Llandrindod ac Ystradgynlais.

“Yr oedd yna bryder yn Llanelli a’r rhanbarth y byddai’r cau yn nhref Llanelli yn golygu colli swyddi. Byddai adleoli’r swyddi yn golygu swyddfeydd mor bell i ffwrdd â Doc Penfro a Chaerdydd. Anodd iawn fyddai i rywun sy’n byw yn Llanelli neu’r cyffiniau deithio yno.

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

“Dylai’r Torïaid fod yn buddsoddi yng nghanmol trefi, fel y mae Cyngor Sir Gâr dan arweiniad Plaid Cymru yn wneud, nid tynnu swyddi allan o Lanelli.

“Mae llawer o’r gweithwyr yn Llanelli yn hŷn ac yn fenywod, gyda chyfrifoldebau gofal. Mae’n warth o beth na wnaed unrhyw werthuso cydraddoldeb ar effaith y symud arnynt hwy a’u cleientiaid.”

Mae’r Aelod Cynulliad hefyd wedi lleisio pryderon am y cynnig i symud Canolfan Waith Ystradgynlais i’r llyfrgell leol. Mae Undeb y PCS wedi dweud fod y llyfrgell yn rhy fach i gartrefu’r gwasanaethau sy’n cael eu cyflwyno ar hyn o bryd o’r Ganolfan Waith.

For More Great News Stories Click The Banner

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: