“Cadwch yn ddiogel” ydy’r ple i’r holl deuluoedd fferm yr haf hwn

MAE Partneriaeth Diogelwch Fferm Cymru yn apelio i ffermwyr i ‘gadw’n ddiogel’. Mewn datganiad dywedir: “Mae’r rhan fwyaf ohonom yn clywed y geiriau ‘cadwch yn ddiogel’ yn ddyddiol y dyddiau yma. Ers i Covid-19 gyrraedd, mae bywyd wedi newid yn ddramatig ac mae edrych ar ôl ein hunain a’n teuluoedd Continue Reading

error: You are in breach of copyright