Staff Cyngor Sir Gâr wedi delio dros 120,000 o alwadau ystod cyfyngiadau symud

MAE staff gwasanaethau cwsmeriaid Cyngor Sir Caerfyrddin wedi delio â 120,000 o alwadau wrth weithio gartref ers dechrau’r pandemig Coronafeirws ym mis Mawrth. Mae hynny bron 13,000 yn fwy o alwadau na’r un cyfnod y llynedd, ac roedd dros 8,500 o ymholiadau yn ymwneud yn uniongyrchol â Covid-19. Mae staff Continue Reading

Parc Gwledig Pen-bre cynnal un o’r digwyddiadau cyntaf ar ôl Covid

DEWISWYD Parc Gwledig Pen-bre Cyngor Sir Caerfyrddin i gynnal un o’r digwyddiadau chwaraeon awyr agored cyntaf yng Nghymru ers cyfyngiadau symud Covid-19. Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi sêl bendith i dri digwyddiad prawf yn ymwneud â chwaraeon a diwylliant fel rhan o’r broses o lacio’r cyfyngiadau. Bydd Parc Gwledig Pen-bre Continue Reading

Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi strategaeth brofi newydd Cymru ar gyfer coronafeirws.

DROS y tri mis diwethaf mae Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cydweithio i greu seilwaith profi cenedlaethol, sy’n golygu y gall unrhyw un sydd â symptomau’r coronafeirws gael prawf yn gyflym ac yn rhwydd. Heddiw [15 Gorffennaf], mae’r Gweinidog Iechyd Vaughan Gething wedi cyhoeddi strategaeth brofi newydd Cymru Continue Reading

“Cadwch yn ddiogel” ydy’r ple i’r holl deuluoedd fferm yr haf hwn

MAE Partneriaeth Diogelwch Fferm Cymru yn apelio i ffermwyr i ‘gadw’n ddiogel’. Mewn datganiad dywedir: “Mae’r rhan fwyaf ohonom yn clywed y geiriau ‘cadwch yn ddiogel’ yn ddyddiol y dyddiau yma. Ers i Covid-19 gyrraedd, mae bywyd wedi newid yn ddramatig ac mae edrych ar ôl ein hunain a’n teuluoedd Continue Reading

error: You are in breach of copyright