Llywodraeth y DU yn cefnogi cyflogau 25,000 o swyddi ar draws Sir Gâr

ERS lansio’r Cynllun Cadw Swyddi yn sgil Coronafeirws a’r Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth, mae Llywodraeth y DU wedi cefnogi cyflogau 25,000  o swyddi yn Sir Gaerfyrddin. Cyhoeddwyd y Cynllun Cadw Swyddi yn sgil Coronafeirws a’r Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth gan y Canghellor, fel rhan o becyn o fesurau sy’n cefnogi Continue Reading

error: You are in breach of copyright