Datblygiad allweddol yn Llanelli symud ymlaen

MAE datblygiad allweddol arfaethedig yng nghanol tref Llanelli wedi cymryd cam ymlaen. Cymeradwyodd Pwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Caerfyrddin gynlluniau i ailadeiladu pum adeilad yn Stryd Stepney sydd mewn cyflwr gwael ar hyn o bryd. Bydd rhifau 2, 4, 4A, 6 ac 8 yn cael eu hailddatblygu fel rhan o fuddsoddiad sylweddol Continue Reading

Annog cymunedau gwledig i gofrestru ar gyfer band eang cyflymach

MAE trigolion ardaloedd gwledig Sir Gaerfyrddin sy’n cael trafferth cysylltu â’r rhyngrwyd yn cael eu hannog i ymuno â chynllun grant newydd. Mae arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin, y Cynghorydd Emlyn Dole, wedi anfon llythyrau at gymunedau gwledig lle mae’r rhyngrwyd yn araf i’w hannog i gofrestru eu diddordeb am gyfraniad Continue Reading

Cynlluniau ar gyfer Carnifal Nadolig rhithwir cyntaf Llanelli

NI fydd Carnifal Nadolig Llanelli yn cael ei gynnal eleni, a hynny am y tro cyntaf ers 42 mlynedd.< Mae partneriaid wedi cadarnhau bod penderfyniad wedi’i wneud yn unol â chanllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru a phryderon cynyddol ynghylch lledaeniad coronafeirws sy’n gysylltiedig â digwyddiadau mawr. Fodd bynnag, mae cynlluniau ar y Continue Reading

Rhagor o apwyntiadau ar gael mewn canolfannau ailgylchu Sir Gâr

BYDD preswylwyr yn gallu gwneud apwyntiadau amlach ym mhedair Canolfan Gwastraff Cartref ac Ailgylchu’r sir. O ddydd Llun, 14 Medi, bydd preswylwyr yn gallu gwneud apwyntiadau diderfyn bob wythnos, os bydd angen. Bydd y sefyllfa’n yn cael ei monitro’r rheolaidd. Rhaid archebu’r slotiau erbyn 2.30pm y diwrnod cyn eich apwyntiad. Continue Reading

Ailddechrau’r cynnig parcio am ddim yng nghanol trefi Sir Gâr

MAE cyfnodau parcio am ddim ym meysydd parcio’r cyngor yn cael eu hailgyflwyno ledled Sir Gaerfyrddin fel rhan o gynllun peilot parhaus. Gall y rhai sy’n ymweld â phrif drefi’r sir barcio am ddim os ydynt yn cyrraedd ac yn aros o fewn oriau penodol ar ddiwrnodau penodol, gan gefnogi masnachwyr Continue Reading

error: You are in breach of copyright