“Cadwch yn ddiogel” ydy’r ple i’r holl deuluoedd fferm yr haf hwn

MAE Partneriaeth Diogelwch Fferm Cymru yn apelio i ffermwyr i ‘gadw’n ddiogel’. Mewn datganiad dywedir: “Mae’r rhan fwyaf ohonom yn clywed y geiriau ‘cadwch yn ddiogel’ yn ddyddiol y dyddiau yma. Ers i Covid-19 gyrraedd, mae bywyd wedi newid yn ddramatig ac mae edrych ar ôl ein hunain a’n teuluoedd Continue Reading

Gweminarau ar-lein Cyswllt Ffermio yn helpu’r diwydiant i ‘gadw mewn cysylltiad’

MAE Cyswllt Ffermio yn darparu cyfres o weminarau ar-lein – cyfarfodydd neu seminarau grŵp ar-lein – byr a defnyddiol ddwywaith yr wythnos ar ystod eang o faterion amaethyddol amserol fel rhan o’i ‘darpariaeth ddigidol’, a drefnwyd er mwyn ymateb i’r pandemig coronafeirws. Law yn llaw â phodlediad hynod o boblogaidd Continue Reading

Cynrychiolwyr ffermio, pysgota a bwyd i drafod heriau COVID-19 i’n sectorau

MAE Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, yn dod â chynrychiolwyr diwydiant o’r sectorau ffermio, pysgota, coedwigaeth, yr amgylchedd a bwyd a diod yng Nghymru at ei gilydd, i drafod yr heriau maent yn eu hwynebu o ganlyniad i’r pandemig COVID-19. Bydd y Gweinidog hefyd yn dweud Continue Reading

error: You are in breach of copyright