11,000 o darianau wyneb i ysbytai ar arwyr gofal iechyd

MAE mwy na 11,000 o dariannau wedi’u cynhyrchu ar fyrder i ysbytai a staff y GIG sy’n gweithio yn Ne a Gorllewin Cymru. Bu cynllun The Amman Valley MakerSpace (AVMS), sy’n rhoi mynediad i’r gymuned at dechnolegau newydd, torri laser ac offer argraffu 3D, yn cydweithio gyda Dr Dimitrios Pletsas, Continue Reading

Diolch Mawr i Staff Canolfannau Gofal Sir Gaerfyrddin a sefydlwyd i Ofalu am Blant Gweithwyr Hanfodol yn ystod yr argyfwng Coronafeirws

YN ystod yr wythnos gyntaf, daeth mwy na 700 o blant i’r canolfannau a gofalwyd amdanynt gan bron 800 o aelodau o staff sydd wedi mynd yr ail filltir i gefnogi pobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin. Heb gefnogaeth y penaethiaid a’r holl staff dan sylw, ni fyddai wedi bod yn Continue Reading

error: You are in breach of copyright