St Elli Centre to hold ‘Autism Hour’

On Monday, (Oct 2) for 60 minutes between 10am and 11am, St Elli Centre will employ a quiet hour, taking the time to provide autistic people with a break from the overload of too much information. NewRiver, the UK’s largest community and convenience focused property investor/shopping centre owner will be Continue Reading

Cynnig deniadol i fanwerthwyr yn siopau newydd Llanelli

MAE cyfle arbennig i fanwerthwyr fanteisio ar ddwy uned siop newydd yng nghanol tref Llanelli, sydd yn cael eu cynnig gan Gyngor Sir Caerfyrddin am rent fforddiadwy. Mae’r siopau gwag yn stryd Stepney, sef un o brif strydoedd siopa’r dref, newydd gael eu lansio ar ôl i’r Cyngor eu prynu Continue Reading

error: You are in breach of copyright