26th January 2022

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Taith ffasiwn Masnach Deg Graddedig

MAE gwraig raddedig mewn ffasiwn o Goleg Sir Gâr yn teithio i India i ddysgu sgiliau technoleg gwisgoedd megis torri patrymau, graddio a datblygu cynnyrch i weithlu a gyflogir gan gwmni moesol a chynaliadwy i helpu ymladd heriau masnachu anfoesol.

Nicola Ridd-Davies yw cyfarwyddwr creadigol cwmni Visible Clothing, ffatri fasnach deg yn Dharmashala, India, sy’n cyflogi 35 o weithwyr.

Hefyd mae hi’n hunangyflogedig ac yn rhedeg ei busnes ei hun, The Little Stitchery, yn dysgu torri patrymau a gwniadwaith, a darparu cymorth dylunio technegol i ddylunwyr Prydain.

Mae Nicola, a oedd gynt yn dechnolegydd dillad a thorrwr patrymau ar gyfer y brand Cymreig TOAST, yn frwdfrydig ynghylch masnach deg. “Rwy’n helpu i ehangu sgiliau technegol y gweithlu i bontio’r bwlch rhwng dylunio a chynhyrchu,” meddai.

“Mae eu sgiliau llunio yn hollol ffantastig ac mae yna lawer o botensial yno, felly byddai’n wych i’w helpu i fod yn fwy cynaliadwy fel busnes a chynyddu eu cleientiaid a’u hamrywiaethau cynnyrch.”

Mae gweithwyr yn y ffatri’n derbyn cyflogau teg mewn amgylchedd hapus, cysurus lle caiff gyrfaoedd a thwf sgiliau eu meithrin ac anogir pob person i gyfrannu syniadau ar gyfer symud y cwmni ymlaen.

Meddai Paula Phillips, pennaeth Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr: “Rydym wrth ein boddau bod Nicola’n gwneud mor dda ac yn cefnogi masnach deg yn ei gwaith.

“Roedd hi’n fyfyrwraig radd neilltuol a ddychwelodd i weithio gyda ni yn yr adran ffasiwn ac rydym i gyd yn dymuno’r gorau oll iddi yn India.”

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: